proef van Bürger (arteriën van de onderste extremiteit)