art. cubiti: adductie

accent op de rol/schommelbeweging