art. cubiti: extensie

accent op de schommelbeweging